Hizmet Sözleşmesi

Hizmet Sözleşmesi


 HİZMET SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR                                                                                                                                                
GEZİNOKS, (Gezinoks.com)
Ccas Grup Turizm ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. “gezinoks.com” .
Adresi : Yenişehir Mah. Osmanlı Bulvarı Çağdaş Center İş Merkezi No:10/1 Daire:5 Pendik / İST
Vergi Dairesi : Pendik Vergi Dairesi
Vergi Numarası : 334 054 2021
Tesis
Tesis Adı :
Ticari Ünvanı :
Vergi Dairesi :
Vergi Numarası : 

2. TANIMLAR
gezinoks.com; Ccas Grup Turizm ve Yönetim Hizmetleri A.Ş’ ye ait internet sitesi/siteleri, markalar, mobil aplikasyonlar, uygulamalar, araçlar, platformlar ve/veya hizmetin sunulduğu diğer cihazlar anlamına gelecektir.

Eşit Fiyat ve Koşul Garantisi; Gezinoks.com’ un diğer online satış kanalları ile aynı rezervasyon ve hizmet koşullarında ayrı fiyatı sunduğu ve TESİS’ in diğer online satış kanalları ile gezinoks.com’ a fiyat eşitliği sağladığı anlamına gelir.

Konaklama Birimi: Tesisin Misafirlere geçici konaklama hizmetleri sağladığı madde1/b yazılan adreste bulunun TESİS Anlamına gelir.
Harici ağ (Extranet): (kullanıcı adı ve şifrenin tanımlanmasından sonra) http://login.gezinoks.com sayfasından konaklama bilgilerini (fiyatlar ve odalar dahil) ve rezervasyon değiştirmek, yeni kullanıcı tanımlamak, indirim tanımlamak, güncellemek ve/veya düzeltmek üzere TESİS’ in erişimine açık çevrimiçi (online) sistem.
Misafir: Platformların ziyaretçisi veya TESİS’ in müşterisi olan tüketici şahıs(lar) anlamına gelecektir.

Firma Bilgileri(Verileri): Gezinoks tarafından halka açık kaynaklardan veyahut üçüncü taraf içerek sağlayıcılarından elde edilip TESİS’ e Extranet veyahut gezinoks.com yoluyla sağlanan bilgiler hariç olmak üzere, TESİS tarafından veya TESİS için Extranet’ e ve gezinoks.com’ a gönderilen fikri mülkiyet mevzuatı ile koruma altına alınan veri ve bilgiler dahil her türlü elektronik veri be bilgileridir.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu; gezinoks.com’ un TESİS’ e verdiği “kullanıcı adı” ve “kullanıcı şifresi” tahsis ederek Harici Ağ’ a erişim hakkı vermesi ile Misafirlerin gezinoks’ a ait platformlar üzerinden TESİS’ e erişebilmesi ve TESİS’ ten gezinoks aracılığı ile konaklama satın alabilmelerine ilişkin tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. İş bu sözleşme bir kontenjan sözleşmesi değildir.

4. GEZİNOKS’ UN HAK VE YÜKÜMLLÜKLERİ

4.1 Online Sistem ve Harici Ağ:

a) Extranet ve gezinoks.com, gezinoks’ un sahip olduğu platformlar olup, ileride gezinoks tarafından açılacak ve bu sisteme dahil edilecek diğer platform, marka ve internet siteleri, işbu sözleşme kapsamında kabul edilecektir. Platformun isminin değişmesi TESİS ve GEZİNOKS arasındaki işbu sözleşmeniz yenilenmesini gerektirmez.

b) GEZİNOKS, TESİS’ in harici ağa giriş yapmasını sağlayacağı kullanıcı adı ve şifreyi FİRMA.2 ya e-posta ile iletecek, sonrasında bahsi geçen sistemde yapılacak değişikliklerden TESİS sorumlu olacaktır. TESİS, kullanıcı adı ve şifre de dahil olmak üzere bu sistemin kullanımı ile oluşacak sonuçlardan ve şifrenin güvenliği ve gizliliğini sağlamaktan sorumludur. Kullanıcı adı ve şifreye haiz personelin TESİS ile ilişiğinin kesilmesi durumunda TESİS yine aynı sistem üzerinden kullanıcı ayarlarını ve yetkilerini kendisi değiştirmelidir. Aksi takdirde oluşacak zararlardan GEZİNOKS sorumlu tutulamaz.

c) Tesis Tarafından Extranet sisteminde yapılacak fiyat değişikliği, satışa kapatma ve diğer tüm değişiklikler, GEZİNOKS’ un tüm platformlarında anında değişiklik gösterecek ve bu vesileyle fiyat eşitliği yaratarak tüketicinin korunmasını sağlanacaktır.

d) GEZİNOKS’ a ait, iş bu sözleşmede tanımlı web adresinde satışa açık bulunan otellerin sıralaması gezinoks tarafından tek taraflı olarak belirlenir.

4.2 Konuk Değerlendirmeleri:

a) Gezinoks, Tesis de Konaklamış misafirden konaklamaları ile ile ilgili yorum ve puanlama yapmalarını talep edebilir. Gezinoks bu yorumları ve puanları gezinoks.com ve bağlı kuruluş CCAS Grup Turizm ve Sosyal Hizmetler A.Ş platformlarına koyma hakkını saklı tutar. TESİS, gezinoks’ un bu yorumların yayıncısı değil dağıtıcısı olduğunu (doğruluğunu ispatlama yükümlülüğü olmadığını) Kabul eder.

b) gezinoks misafir değerlendirmelerini hakaret, ırkçılık veya bir bireyin adının anılması ihtimaline karşı izlemek ve değerlendirmek için azami çabayı göstermeyi taahhüt eder.

c) gezinoks, değerlendirmelerin küfü içermesi veya bir bireyin adına atıfta bulunulması ihtimaline karşın istenmeyen değerlendirmeleri reddetme, Düzeltme veya yayından kaldırma haklarını muhafaza eder.

d)gezinoks misafir değerlendirmeleri (ve bunların içeriği, veya yayınlanmasının ve dağıtımının sonuçları) hakkında TESİS ile herhangi bir tartışma, müzakere veya muhaberatta bulunmayacaktır.

e) gezinoks’ un herhangi bir yorum veya değerlendirmenin içeriği ve (yayınlanmasının veya dağıtımının) sonuçları ile ilgili herhangi bir yükümlülük ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

f) gezinoks’ un belirleyeceği kriterlere bağlı olmak şartıyla TESİS bir kereye mahsus misafir yoruma cevap yazabilir.

4.3 Pazarlama ve PPC esaslı reklamlar:

a) gezinoks konaklama birimi ad(lar)ını e-posta ile pazarlama ve/veya tıklama başına ödeme (PPC) esaslı reklam dahil olmak üzere çevrimiçi pazarlamada kullanarak Konaklama Biriminin tanıtımını yapma hakkında sahiptir. Gezinoks kendi hesabına ve takdirine bağlı olmak suretiyle çevrimiçi pazarlama kampanyaları yürütür. İşbu sözleşme ile Tesis, Gezinoks ve grup şirketlerinin internet reklamlarında adının kullanılmasına izin vermektedir. Bunun dışında TESİS, GEZİNOKS’ un online satış platformuna yönlendirme yapan satış arttırmaya yönelik banner ve/veya diğer reklamlarını kendisine ait internet sitesinde GEZİNOKS’ un onayı ile yayınlamak isterse, gezinoks’ dan herhangi bir ücret talep etmeyecektir.

b) Tesis kendisinin, çalışanlarının, bağlı kuruluşlarının ve temsilcilerinin, GEZİNOKS’ a bağlı kuruluşu CCAS Grup Turizm ve Yönetim Hizmetleri A.Ş ye ait “gezinoks, tatilas, araclazim, blognoks” markaları, bu markaların benzerlerini, genel hatalı kullanım hallerini internet ortamında anahtar kelime (keyword), metatag, adwords, alan adı (domain name) olarak satın almak suretiyle veyahut sair suretle hak iddia etmeyeceğini, kullanmayacağını; bu nevi kullanımlar yoluyla internet arama motorlarında çeşitli optimizasyon taktikleri izleyerek gezinoks ve CCAS Grup Turizm ve Yönetim Hizmetleri A.Ş’ ye ait internet siteleri, markalar ve oteller hakkında yapılan doğal arama sonuçlarını ve arama sıralamasını kendi lehine etkilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederim.

4.4 Lisans:

a) Tesis Odalarının pazarlanması amacıyla sınırlı olarak kendine ait bilgileri kullanma, çoğaltma, iletme ve teşhir etmek suretiyle Extranet CCAS Grup Turizm ve Yönetim Hizmetleri A.Ş’ ye bağlı sitelerine, sınırlı, vazgeçilebilir, dünya çapında, telif ücreti gerektirmeyen ve münhasır olmayan erişim lisansına sahip olacaktır. Tesis Extranet ve CCAS Grup Turizm ve Yönetim Hizmetleri A.Ş’ ye bağlı internet sitelerine erişiminin ve/veya kullanımının işbu sözleşme hüküm ve şartlarına uygun olmasını sağlamakla yükümlüdür.

b) Extranet ve gezinoks.com tüm hakları CCAS Grup Turizm ve Yönetim Hizmetleri A.Ş’ ye aittir. İzinsiz kullanımı yasaktır. Bu web sayfalarında yayımlanan içerikler (örneğin yazılım, ürünler, logolar v.s. gibi bilgiler, ticari markalar, raporlar, resimler ve grafik vb. gibi) sözleşmeler ile korunmaktadır.

c) Gezinoks üçüncü kişi ve/veya kuruluşları kusurlarından kaynaklanan işlemin kesintiye uğraması, hata, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz kayıtlara girilmesi, kayıtların yetkisiz değiştirilmesi veya kullanılmasından dolayı herhangi bir sorumluluk üstelenmemektedir.

d) Tesis, iş bu sözleşme ile düzenlenen satış ve pazarlama faaliyetlerinin icrası maksadıyla gezinoks’ a her türlü medya dağıtım araçları ile (broşür, kitapçık, ve diğer basılı materyaller, gazete ilanlarını; digital medya – internet, sosyal medya, ticari epostalar, elektronik bildirimler, mobil uygulamalar gibi; gösterme, yayınlama ve uyarlama (gerektiği ölçüde ve tercüme dahil olmak üzere) hakkını kapsayan vazgeçilmez, münhasır, sınırlı, süreli, dünya çapında telif ücreti gerektirmeyen bir kullanım lisansını sağlamaktadır.

5. TESİS’İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1 Bilgi Verme ve TESİS verilerini işleme yükümlülüğü:

a) Tesis platformlara eklenmek üzere kendisine ait bilgileri işbu sözleşme konusu ile sınırlı olmak üzere doğru ve gerçeğe uygun şekilde gezinoks ile paylaşma yükümlülüğündedir. Tesis tarafından verilen bilgi; Konaklama birimi ile ilgili genel bilgileri, konaklama biriminin olanaklarını, hizmetlerini ve rezervasyona açık odalarını, fiyatlarının ayrıntılarını (tahakkuk eden tüm vergi, resim, ek ücret ve harçlar dahil), iptal ve no-show koşulları ve diğer koşul ve bilgileri ihtiva edecektir. Platformlarda konaklama biriminin web sitesi, sosyal medya hesapları yer almayacak, misafir Tesis hesaplarına yönlendirilmeyecektir.

b) Tesis verilerinin doğruluğunun sağlanması maksadıyla Tesis 4.4.a hükmü kapsamında lisanslı içeriğe erişim sağlayacaktır. Tesis Konaklama biriminin durumunu ayda en az iki kez güncellemekle yükümlüdür.  Tesis Extranet ve gezinoks sitelerinin güncellenerek konaklama birimine ait doğru içeriklerin yansıtıldığından emin olmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi, Tesisin herhangi bir tüketici sorunundan sorumlu tutulması ve/veya gezinoks tarafından sözleşmenin feshedilmesi ile sonuçlanabilecektir. Firma, Gezinoks tarafından desteklenmeyen bir dilde içerik sunmaktaysa alternatif bir yöntem belirleyerek içeriği desteklemekle yükümlüdür.

c) Tesis, sağlamayı taahhüt ettiği hizmetlerin yada otel özelliklerinin bulunmaması veyahut ayıplı olması halinde misafirler tarafından iddia olunan zararlardan ve/veya tazminat iddialarından tek başına sorumlu olacaktır. Tesis, Gezinoks’ un bu sebeple sözleşmeye taraf olmayan üçüncü şahıs ve kurumlara ödemek zorunda kaldığı her türlü zarar kaleminden ve gezinoks nezdinde doğan tüm zararlardan sorumlu olduğunu ve bunları ilk talepte karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Uyuşmazlık halinde Extranet sistemine girilen bilgi ve belgelerin esas alınacağı taraflarca kabul edilmektedir.

5.2 Tanzim Yükümlülüğü:

Tesis, Herhangi bir tesis verisinin üçüncü tarafların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmesi ya da kötüye kullanması veyahut gezinoks’ un lisanslı içeriklerini iş bu sözleşmeyi, sipariş formunu yada uygulanabilir hukuku ihlal eder şekilde kullanması dolayısıyla (her biri gezinoks’ a yöneltilen iddia kapsamında) gezinoks’ a karşı üçüncü taraflarca öne sürülen veyahut başlatılan her türlü iddia, talep veya sair yargı süreçlerinden gezinoks’ u korumak; daima bahis konusu iddia ve taleplerden muaf tutmakla yükümlü olup; bu sebeple gezinoks hakkında hükmedilen her türlü zarar, avukatlık masrafı ve sair masrafları yada gezinoks tarafından (a) gezinoks’ a yönetilen iddialar hakkında derhal yazılı olarak Tesis’ e haber vermek; (b) gezinoks’ a yönetilen iddialara ilişkin Tesis’ e savunma ve sulhe varma hususunda münhasır kontrol hakkı tanınması (gezinoks’ u koşulsuz bir şekilde her türlü yükümlülükten kurtarmadıkça Tesis, Gezinoks’ a yönetilen hiçbir iddia hakkında sulhe varamayacaktır.) ve (c) Tesis’ in masraflarını karşılaması koşuluyla Tesis’ e her türlü makul yardımın sunulması kaydıyla, Tesis’ ce yazılı bir şekilde onaylanan sulh anlaşması gezinoks tarafından ödenen bedelleri tazmin edecektir.

5.3 Tesis’ in Eşitlik ve oda kısıtlama yükümlülüğü:

a) Tesis, gezinoks’ a odalarının pazarlanması hususunda fiyat eşitliği garantisi veriri. Tesis satışının yapıldığı tüm diğer online platformlardaki eşit rezervasyon koşullarını ve fiyat eşitliğimi gezinoks’ a sağlamayı da taahhüt eder.

b) Tesis Gezinoks’ a verdiği fiyatların platform üzerinden rezervasyon yaptıran tüm mecralar için geçerli olacağını kabul ve taahhüt eder.

c) Misafirin eşit fiyat garantisi kapsamında geçerli bir talebi olması durumunda gezinoks ivedilikle Tesis’ e bu talebi iletecek ve taleple ilgili bilgileri Tesis’ e sunacaktır. Gezinoks tarafından yapılan bildirim üzerine Tesis, derhal gezinoks ile paylaşılan fiyatlar üzerinde gerekli düzeltmeleri yapmak ve ileride gerçekleşecek rezervasyonlarda eşit fiyat garantisinin uygulanabirliğini sekteye uğratmayacak gereli önlemleri almakla yükümlüdür. ayrıca Tesis ilgili misafir tarafından yapılan rezervasyon fiyatını derhal kendi idari sisteminde de düzeltecektir.

5.4 Komisyonlar ve Ödeme Koşulları

a) Tesis Misafir tarafından rezervasyon yapılan tüm satış tutarı üzerinden %15 komisyonu (vergiler dahil) gezinoks’ a ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

b) Aylık komisyon faturası, Tesis Tarafından, faturada belirtilen para birimi cinsinden ve fatura kesim tarihindeki TCMB efektif satış kuru üzerinden ödenecektir.

c) gezinoks’ un komisyon alacağı misafirin konaklama biriminden ayrıldığı tarih itibari ile doğar. Misafirin konaklama biriminden ayrıldığı takvim ayındaki rezervasyonlardan doğan komisyon, gezinoks tarafından aynı ayın son günü faturalandırılacak ve Tesis tarafından ödenecektir. Faturalar aylık olarak kesilerek Tesis’ e posta veya e-posta ile gönderilecektir. Her bir fatura bedeli Tesis tarafından fatura tarihinden sonraki 20 gün içinde faturada belirtilen banka hesabına ödenecektir.

d)  faturalanmış bedelin gezinoks tarafından son ödeme tarihinde kadar teslim alınmaması halinde, gezinoks’ un tüm hak ve yasal yollara başvurma imkanları saklı kalmak kaydıyla, söz konusu bedele bakiye bedelinin  %1,5’ i veyahut hukuken izin verilen en yüksek oranda hesaplanacak temerrüt faizi tahakkuk ettirilecektir. Gezinoks ödemelerin zamanında yapılmaması halinde fatura bedeli ödenene kadar verilen hizmetleri veyahut sözleşmeyi feshetme yetkisine sahiptir.

6. REZERVASYON VE ÖDEMELER

6.1 Çifte Rezervasyon, iptal ve rezervasyonun kullanılmaması (no Show)

Tesis’ in mücbir sebep halleri haricinde, herhangi bir nedenle bir misafiri konaklatmazsa, Tesis mümkün olduğunca aynı bölge içerisinde benzer veyahut daha yüksek konaklama standartlarında hizmet veren bir otelde alternatif konaklama ayarlayacak ve misafire telefon görüşmesi yapma imkanı sağlayacaktır. Tesis, misafir tarafından talep edilmesi halinde ulaşım dahil, alternatif otelin kullanılmasından doğacak oda fiyatı ve sair el-k masrafların ödenmesinden sorumlu olacaktır. Tesis Ayrıca durum hakkında ivedilikle gezinoks’ a bilgilendirmede bulunacaktır. Bu madde kapsamında gezinoks misafir’ e ve/veya üçüncü şahıslara karşı herhangi bir ödeme yapmak durumunda tamamı Tesis tarafından gezinoks’ un ilk talebi üzerinde karşılanacaktır. Tesis yapması erken check-out yapması yada rezervasyonun kullanılmamasından kaynaklanan no-show bilgisini 48 saat içerisinde gezinoks’ a bildirmekle yükümlüdür. Geç ve/veya hatalı verilen bilgilerden dolayı oluşacak misafir şikayetinde misafir ve gezinoks arasında yaşanacak ihtilaf sonucu misafire ödenmesi gereken bedel, Tesis’ e rücu edilecektir.

6.2 Ödemeler

a) gezinoks sistemi kanalında rezervasyon yapıldığında, Tesis ile misafir arasında rezervasyon işlemi yapılmış, sözleşme ilişkisi kurulmuş olmaktadır. Bu çerçevede Tesis, Misafiri sözleşme tarafı olarak kabullenmekle ve misafir tarafından belirtilen ilave bilgiler ve/veya istekler dahil rezervasyonu Extranet sisteminde bulunan konaklama birimi bilgileriyle (fiyat dahil) uyumlu olarak tamamlamakla yükümlüdür 

6.3 Kredi Kartı Garantisi

a) Misafir tarafından gezinoks sistemine grişi yapılan kredi kartı bilgilerinin doğruluğundan ve/veya limitinin yeterli olup olmamasından gezinoks’ un sorumluluğu bulunmamakta, Tesis’ e bu konuda garanti verilmemektedir. Rezervasyon, Misafir veya rezervasyondan sorumlu kişi tarafından verilen kredi kartı bilgilerine istinaden güvence altına alınır. Ancak Tesis bu kredi kartı bilgilerinin geçerliliğini kredi kartının ön provizyonunu, rezervasyonu yapılan geceleme tarihindeki kredi limitinin sorgulanmasından sorumludur. Kredi kartı rezervasyon için gerekli koşulları sağlamıyorsa TESİS, derhal GEZİNOKS’ u bilgilendirecektir. Gezinoks, misafiri konu hakkında bilgilendirerek alternatif ödeme yöntemi sunmasını sağlayacaktır. Misafir bunu yapmıyor veya yapmak istemiyorsa gezinoks, tesis’ in talebi üzerinde rezervasyonu iptal edebilir.

b) Misafir tarafından gezinoks.com üzerinden yapılan rezervasyonlarda misafirin kredi kartı bilgilerini gezinoks sistemine girmesi sağlanacaktır. Gezinoks sistemine girişi sağlanan kredi kartı bilgileri gezinoks tarafından Tesis ile paylaşılır. Tesis, ödeme kartı Endüstrisi (PCI) Veri Güvenliği Standardında açıklanan gereklilikler, uygunluk kriterlerine uyma ve kredi kartı bilgilerinin güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. PCI Security Standards Council web sitesinde (https://www.pcisecuritystandards.org)  belirtilen en güncel güvenlik standartları iş bu sözleşmeye esas alınacaktır. Kredi kartı bilgilerinin güvenliliğinin Tesis tarafından sağlanmamasından doğan tüm zarar taleplerinden Tesis, Misafire ve Gezinoks’ a karşı sorumludur. 

7. FESİH VE SÖZLEŞME SÜRESİ

7.1 Sözleşmenin süresi gezinoks online Tesis satış sözleşmesinin süresi; (a) İş bu sözleşmenin her iki tarafça imzalandığı tarihte işlemeye başlayacak; ve (b) Taraflardan her biri tarafından otuz (30) gün önceden yapılabilecek yazılı bildirimle fesih edilmedikçe yürürlükte kalmaya devam edecektir.

8. MÜCBİR SEBEPLER

Tarafların her ikisinin veya birinin çalışma imkanlarının kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen sel, su baskını, deprem gibi doğal afetler, yangın, hükümetin faaliyetleri, ulusal seferberlik halleri, ayaklanmalar, savaş ya da savaş girişimleri, grev, lokavt, elektronik ortamda meydana gelen teknik aksaklıklar gibi burada yazılı olanlarla sınırlı olmamak kaydıyla ve işbu sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve ön görülmeyen ve tarafların kontrolü dışında gelişen ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin veya her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, mücbir sebep(ler) olarak kabul edilecektir. Bu nedenlerden birisi meydana gelirse tarafların bu sözleşmeden  kaynaklanan yükümlülükleri askıya alınır. Bu sebep, 15 gün süreyle devam ederse taraflardan herhangi birisi sözleşmeyi tazminatsız olarak feshedebilir.

9. GİZLİLİK 

Taraflar iş bu sözleşme süresince doğrudan ve dolaylı olarak elde edeceği bilgilerin kendileri veya çalışanları tarafından sözleşme sona erdikten sonra dahi ifşa edilemeyeceği, bu bilgilerin ticari sır kabul edildiğini, bu tür bilgilerin iş bu sözleşmenin amaçları dışında hiçbir yerde kullanılmayacağını taahhüt eder.

10. BEYAN VE TAAHHÜTLER

10.1 Genel Beyan ve Taahhütler Tesis Aşağıdaki hususları beyan ve taahhüt eder.

a) Sözleşmede belirtilen bilgiler (ve gezinoks’ a sağlanan diğer tüm bilgiler Extranet sistemine girilen bilgiler) tüm yönleri ile tam doğru, güncel olup sözleşme süresince de bu nitelikte kalmaya devam edecektir.

b) Tesis Kendisinin, Temsilcilerinin, çalışanlarının, yöneticilerinin ve alt yüklenicilerinin sözleşme süresince edim ve yükümlülüklerini işbu sözleşme hükümlerine uygun olarak ifa edileceğini beyan ve taahhüt eder.

11. TEBLİGATLAR VE YETKİLİ MAHKEME

Tarafların işbu sözleşmedeki adresleri tebligat adresleri olup adresi değişen taraf, diğer tarafa yeni adresimi noter kanalı ile yazılı olarak bildirmediği takdirde tebligat adresi eski adresine yapılır ve kabul edilecektir. İhtilaf halinde Türk Hukuku Geçerli olup İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

İşbu Sözleşme 11 madde 5 sayfa olarak taraflar arasında mutabık kalınarak, tarafların imza yetkililerince okunup, kabul edilerek tek suret halinde imzalanmış ve yürürlüğe girmiştir.

Tesis Adı:                                                                                                                                                                        Ccas Grup Turizm ve Yönetim Hizmetleri A.Ş

Yetkili Adı Soyadı:                                                                                                                                                           Yetkili Adı Soyadı:

Görevi:                                                                                                                                                                            Görevi:

Tarih:

İmza: